SERVICII

PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE 
|  ARHITECTURĂ  |  STRUCTURĂ  |  INSTALAȚII  |  DESIGN INTERIOR

Oferim servicii de proiectare pentru toate specialitățile (arhitectură, structură, instalații, design interior) pentru o gamă largă de funcțiuni:

locuințe individuale
locuințe colective
hoteluri și pensiuni turistice
>
  spații comerciale
>
  clădiri de birouri
>
  baze sportive
>
  clădiri industriale
>
  clădiri agricole

Echipa noastră te poate ajuta cu proiectul tău, pentru următoarele faze de proiectare:

Documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire (D.T.A.C.)
>
 
Proiect tehnic (P.Th.)
>
 
Detalii de execuție (D.E.)
>  Studiu de fezabilitate (S.F.)
Documentație pentru autorizarea lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.)
>
  Documentații pentru obținerea avizelor și studii de specialitate
>
  Proiectare CASE PASIVE
>
  Design interior
>
  Reabilitări și conversii funcționale
>
 Management de proiect

Pentru mai multe detalii și o ofertă personalizată, nu ezita să ne contactezi !